KONTAKT

Máte jakýkoli dotaz? Chcete si domluvit nezávaznou odbornou konzultaci? Kontaktujte nás.

+420 565 555 222
prodej@rathgeber.cz

Váše online konzultace

Vaše kontaktní osoby

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

 

Zavřít

Udržitelný rozvoj a odpovědnost je pro společnost RATHGEBER věcí cti!

Udržitelný rozvoj je základem myšlení a jednání společnosti RATHGEBER. Respektujeme a chráníme přírodní a lidské hodnoty, díky nimž můžeme žít na Zemi. Nezaměřujeme se jen na krátkodobý zisk, ale myslíme i na příští generace.

Ochrana klimatu a životního prostředí RATHGEBER | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

Společenská odpovědnost firmy za své činy je pevnou součástí našeho jednání

Jako středně velká rodinná firma, působící po celé Evropě, přebíráme odpovědnost za své jednání po stránce ekologické, ekonomické i sociální.

Společnost RATHGEBER je od roku 2011 členem projektu Global Compact, založeného organizací OSN a zavazuje se tím dodržovat 10 jeho principů.

Chceme se aktivně podílet na správném utváření světa, ve kterém všichni společně žijeme a pracujeme. Vždyť prosperita nás všech závisí na neporušeném životním prostředí, bezpečném sociálním prostředí a stabilní mezinárodní politice. Naším zájmem je sladění ziskového růstu s ekologickými a sociálními aspekty. Totéž samozřejmě očekáváme i od našich obchodních partnerů. Pro zajištění naší odpovědnosti vyžadujeme například potvrzení od dodavatelů a provádíme audity.

Připravili jsme první zprávu o udržitelnosti skupiny RATHGEBER za období 2020/2021, abychom transparentně komunikovali, do jaké míry přebíráme odpovědnost za životní prostředí a společnost.

Odpovědnost za životní prostředí a společnost patří mezi naše priority. Můžete se o tom přesvědčit ve Zprávě o udržitelnosti společnosti Rathgeber, kterou připravujeme každé dva roky. Zprávu za období 2022/2023 vypublikujeme začátkem roku 2024. Do té doby si můžete přečíst shrnutí za období 2020/2021.

Nově vytvořený Kodex chování společnosti RATHGEBER slouží ke ztotožnění všech zaměstnanců s firemními hodnotami a povinnostmi.

Ekologie, ekonomie, sociální témata

Ekologie - životní prostředí a klima | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

ekologické

Čtěte více
Ekonomie - činnost rozvíjející udržitelný rozvoj a hospodářský úspěch | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

ekonomické

Čtěte více
Společenský závazek - Odpovědnost uvnitř firmy i na venek | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

sociální

Čtěte více

Společenskou odpovědnost podporují všichni zaměstanci společnosti Rathgeber

Vaše kontaktní osoba:

Sabrina Hörmann
CSR-Management Telefon: +49 89 613007 541 s.hoermann@rathgeber.eu
Ulrike Morio | © Fotografin: Sophie von Beerfelde - RATHGEBER GmbH & Co. KG
Ulrike Morio
CSR-Management Telefon: +49 89 613007 36 u.morio@rathgeber.eu
Eliza Bielak | © smart-TEC GmbH & Co. KG
Eliza Bielak
CSR-Management Telefon: +49 8261 769713 e.bielak@rathgeber.eu

Soubory ke stažení a Certifikáty