KONTAKT

Máte jakýkoli dotaz? Chcete si domluvit nezávaznou odbornou konzultaci? Kontaktujte nás.

+420 565 555 222
prodej@rathgeber.cz

Váše online konzultace

Vaše kontaktní osoby

Kontaktní formulář

Zavřít

Od firemní uhlíkové stopy (Corporate Carbon Footprint = CCF) k uhlíkové stopě produktu (Product Carbon Footprint = PCF)


CCF měří bilanci skleníkových plynů za celou firmu dle rozsahů 1, 2 a 3, definovaných Greenhouse Gas Protokol (GGP). Pomáhá tak určit jaké množství CO2 se nám podařilo klimaneutrální výrobou ušetřit a jak můžeme tyto emise cíleně snižovat. Aby firma mohla být považována za klimaticky neutrální, nestačí pouze nezanedbatelné emise kompenzovat nákupem oficiálních certifikátů a podporou projektů na ochranu klimatu.  

PCF je částí CCF a podrobně popisuje uhlíkovou stopu každého jednotlivého produktu. Zákazníci si tak mohou ověřit emise u nakupovaných produktů. I když společnost RATHGEBER emise zcela dobrovolně kompenzuje, je jejím cílem zabránit jejich vzniku. 

Jak se vypočítává PCF?

Uhlíková stopa produktu (nebo v angl. zkratce: PCF) označuje emise skleníkových plynů vznikající během životního cyklu produktu. Aby bylo možné vypočítat ekvivalentní hodnotu CO2 (CO2e – jednotka používaná pro sjednocení klimatického účinku různých skleníkových plynů) produktu nebo služby, je nutné znát údaje o použitých surovinách, výrobním procesu, logistice a likvidaci. Za pomoci emisních faktorů a skutečně spotřebovaných zdrojů se tak vytvoří celkový obraz uhlíkové stopy. Aby se u četných variant produktu snížila komplexnost, zjišťuje se pro každou skupinu zboží průměrný emisní faktor a se pak započte se skutečnou spotřebou zdrojů konkrétní zakázky. Systémové limity se definují podle metody Cradle-to-Gate („od váhy až po vrata závodu“) + End-of-Life.

Proč je hodnota PCF důležitá?

Analýza PCF přináší společnosti RATHGEBER četné výhody a všem zúčastněným nabízí transparentnost: 

1. Přesnější pochopení a srovnatelnost ekologické bilance jednotlivých produktů a tím jejich vlivu na naše klima.
2. Identifikace největších zdrojů emisí během životního cyklu (= největší potenciály úspor CO2).
3. Možnost kompenzace nezanedbatelných emisí, aby produkty mohly být klimaticky neutrální.

Kdo určuje a kontroluje, jak se bude hodnota PDF počítat?

Údaje produktu relevantní pro PCF bude zjišťovat sama společnost RATHGEBER, příp. si je obstará u dodavatelů a uloží je do příslušných nástrojů. Výpočty nakonec ověří ClimatePartner (partner pro neutralitu klimatu). Podkladem je mezinárodně platný standard – Protokol o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol = GHG Protocol). 

Odkud pocházejí emisní faktory (surové materiály, energie, mobilita ...)?

Emisní faktory ukládané do nástrojů pro výpočet PCF pocházejí od partnerů pro neutralitu klimatu. Společnost již dlouhá léta udržuje vlastní databázi s mnoha tisíci emisních faktorů, získaných z externích databází jako Ecoinvent, DEFRA, Agribalyse apod. a z vlastních záznamů.